Vi på Best Price Städservice tänker på miljön! Vi följer organisationen HÅLL SVERIGE RENT´s rekommendationer och använder endast miljömärkta rengöringsmedel samt WETTEX-dukar som är rena naturprodukter. Genom samarbete med oss tar också DU hänsyn till miljön - vi vill vara ditt självklara miljöval!
 
  
Boka Flyttstädning online
10% rabatt på flyttstäd!
Kontakta oss

Prissättning - Allmänna bestämmelser

Företaget skall lämna fastpris för uppdraget såvida inte annat avtalats. Mervärdeskatt skall alltid vara inräknad i slutpriset.

Om fastpris inte avtalats skall principerna för beräkning av priset framgå av avtalet.

Engångskunder: 10 dagars faktura efter arbetets slutförande.

Avbokning

Avbokning av tid ska ske senast 5 dagar innan den planerade städningen. Vid avbokning senare än 5 dagar debiteras hela summan för städningen.

Reklamationer

Reklamation av utförd städning ska ske samma dag efter utförd städning. Vi åtgärdar ev. fel som begåtts. Dock utgår ingen kompensation i form av återbetalning för detta. Anmälan om skadestånd pga. inventarier som städpersonal kan ha haft sönder eller dyl. skall meddelas samma dag som städning utförts. Vid senare anmälan utbetalas ingen ersättning. Företaget innehar ansvarsförsäkring hos IF som täcker ev. skadeståndskrav upp till ett värde av 10 miljoner sek.

Nycklar

Alternativ 1 Tillgång till lokal/bostad sker på plats. Dvs. Ni släpper själv in oss på objektet.

Alternativ 2 Vi kvitterar ut en nyckel vilken förvaras i säkerhetsskåp i våra egna lokaler. Ingen nyckel erhåller märkning som på något vis kan härledas till plats eller person. Vi innehar ansvarsförsäkring som täcker ev. nyckelförlust och låsbyte.